جامعه نو

من بیر ده که مه وه که واته من هه م

معرفی رشته علوم اجتماعی

معرفی رشته علوم اجتماعی

 

گروه آزمایشی : علوم انسانی

رشته دانشگاهی : کارشناسی علوم اجتماعی گرایش تعاون و رفاه اجتماعی

تعریف و اهداف رشته :

  گرایش تعاون و رفاه اجتماعی یکی از گرایش های رشته ی علوم اجتماعی است که هدف آن تعدیل ثروت و قدرت در جامعه می باشد ، همچنین هدف این رشته تربیت کارشناسانی است که بتوانند به یاری تشکلهای انسانی عامل توزیع عادلانه ثروت و قدرت در جامعه گردند.

در این گرایش هر آنچه مربوط به تعاونی باشد از جمله انواع تعاونی ها ، چگونگی تأسیس و مدیریت آنها و فوایدی که تعاونیها

برای جامعه دارند مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

   محتوای دروس این گرایش را اقتصاد، جامعه شناسی، مردم شناسی، امور مالی، حسابداری، مدیریت و تعاون و کارکرد تعاون تشکیل می دهد.

توانایی های لازم برای ورود به این رشته :

·        پایه ی قوی در درس ریاضی برای موفقیت در دروس پایه و اصلی اقتصاد ،جامعه شناسی ، امورمالی و حسابداری

·        رفتار و برخورد مناسب

·        ثبات عاطفی

·        روحیه همکاری و همیاری با دیگران

·        سلامت جسمانی (فلج پا در آموزش این رشته بی تأثیر است) 

 توانایی های فارغ التحصیلان : 

   فارغ التحصیلان این گرایش می توانند در زمینه های زیر اطلاعات لازم را بدست آورند:

·        تعاونی و کارکرد تعاون

·        اقتصاد جامعه شناسی و مردم شناسی

·        امور مالی و حسابداری

·        مدیریت

·        انواع تعاونیها و چگونگی تأسیس و مدیریت آنها و فوایدی که برای جامعه دارند

موقعیت های شغلی :

  فارغ التحصیلان این گرایش می توانند در بخش تعاونی و دیگر زمینه های وابسته که بر طبق قانون اساسی یکی از سه بخش اقتصاد ایران را تشکیل می دهند و همچنین وزارتخانه ها و شرکت های خصوصی و دولتی مشغول به کار شوند.

  فارغ التحصیلان این گرایش می توانند در تعاونیهای شرکت ها و وزارت خانه های مختلف اعم از تعاونیهای تولیدی ، مصرف و مسکن به عنوان مدیر و برنامه ریز مشغول به کار شوند.

تحصیلات تکمیلی :

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در کلیه ی گرایشهای علوم انسانی ادامه تحصیل دهند مانند:

·        مردم شناسی ، جامعه شناسی و جمعیت شناسی

·        توسعه ی روستایی

·        جامعه شناسی انقلاب اسلامی

·        مطالعات فرهنگی

·        ایرانشناسی                                                                         

واحدهای درسی و طول مدت تحصیل :

طول متوسط تحصیل در این رشته 4 سال می باشد و تعداد دروس پایه 42 واحد و دروس اصلی انتخابی 50 واحد می با شد که دانشجوی رشته ی تعاون و رفاه اجتماعی علاوه بر دروس مشترک تمام گرایش های علوم اجتماعی باید دروس تخصصی جدول 2 را هم بگذراند:           

ب)دروس پایه

واحد

ج)دروس اصلی الزامی

واحد

ج)دروس اصلی انتخابی

واحد

ه)دروس اصلی انتخابی

واحد

مبانی جامعه شناسی،مفاهیم اساسی(1)

3

اصول علم سیاست

2

جامعه شناسی پزشکی

3

کلیات حقوق

2

مبانی جامعه شناسی،مفاهیم اساسی(2)

3

نظریه های جامعه شناسی(1)

2

جامعه شناسی کار و مشاغل

2

انسان شناسی زیستی

2

مبانی جمعیت شناسی

2

روش تحقیق نظری

3

جامعه شناسی سیاسی

2

تأمین و رفاه اجتماعی

2

مبانی مردم شناسی

2

روش تحقیق عملی

2

جامعه شناسی کشورهای اسلامی

3

مبانی تعاون

3

مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی

3

جامعه شناسی انقلاب

2

بررسی آثار صاحبنظران جامعه شناسی

2

تغییرات اجتماعی

2

مبانی فلسفه 1 و 2

4

جتعه شناسی قشرهاونابرابریهای

2

جمعیت شناسی اقتصادی اجتماعی

3

مردم شناسی ایران

2

تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام

2

اجتماعی

 

جمعیت شناسی ایران

2

مردم شناسی هماهنگی

2

مبانی تاریخ اجتماعی در ایران

2

جامعه شناسی جنگ و نیروهای

3

جامعه شناسی آموزش و پرورش

2

 

 

ریاضیات پایه

3

انتظامی

 

اقتصاد ایران

2

 

 

آمار مقدماتی

2

بررسی مسائل اجتماعی ایران

3

کلیات برنامه ریزی اجتماعی اقتصادی

2

 

 

آمار در علوم اجتماعی

2

نظریه های جامعه شناسی(2)

3

جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران

2

 

 

زبان تخصصی(1) متون علوم اجتماعی

2

جامعه شناسی در ادبیات فارسی

2

نیازهای انسانی

2

 

 

زبان تخصصی (2)متون علوم اجتماعی

2

 

 

جامعه شناسی جهان سوم

2

 

 

اصول علم اقتصاد

3

 

 

نهضت های اسلامی صد ساله ی اخیر

2

 

 

روانشناسی اجتماعی

3

 

 

محیط شناسی انسانی

2

 

 

روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت

2

 

 

جغرافیای انسانی ایران

2

 

 

انسان از دیدگاه اسلام و سایر مکاتب

2

 

 

 

 

 

جمع

42

 

 

 

48

 

50

 

دروس عمومی

نام درس

واحد

نام درس

واحد

نام درس

واحد

تاریخ اسلام

2

فارسی

3

اخلاق و تربیت اسلامی

2

تربیت بدنی (1)

1

متون اسلامی

2

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

2

تربیت بدنی (2)

1

اندیشه اسلامی(1)

2

تنظیم خانواده و جمعیت

1

زبان خارجه

3

اندیشه اسلامی(2)

2

 

 

 جمع: ۲۱

دروس تخصصی

واحد

دروس تخصصی

واحد

اصول و اندیشه های تعاونی

3

حقوق تجارت

2

سیر تحول تعاونی در ایران و جهان

3

حقوق تعاونی (تهیه اساسنامه و آئین نامه)

3

اصول آموزش و ترویج تعاونی

3

اصول حسابداری

3

انواع و کارکرد تعاونیها

3

اصول مالی تعاونیها

3

سازماندهی و مدیریت در تعاونیها

2

سمینار مسائل تعاونی

3

زمینه ها و شیوه های همیاری در جوامع شهری و روستایی

3

تأمین و رفاه اجتماعی

2

اقتصاد خرد و کلان

3

 

 

جمع

42


گرايش تعاون و رفاه اجتماعي:

گرايش تعاون و رفاه اجتماعي رشته اي ميان رشته است که محتواي دروس آن را اقتصاد، جامعه شناسي، مردم شناسي، امور مالي، حسابداري، مديريت و تعاون و کارکرد تعاون تشکيل مي دهد و هدف آن تربيت کارشناساني است که بتوانند به ياري تشکل هاي انساني عامل توزيع عادلانه ثروت و قدرت در جامعه گردند. در گرايش تعاون و رفاه اجتماعي هر آنچه مربوط به تعاوني باشد مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد که از آن جمله مي توان به انواع تعاوني ها، چگونگي تاسيس و مديريت آنها و فوايدي که تعاوني ها براي جامعه دارند، اشاره کرد.
 توانايي هاي لازم:
گرايش تعاون و رفاه اجتماعي به عنوان يک ميان رشته از واحدهاي گوناگون درسي استفاده مي کند که مي توان اين دروس متنوع را در دو درس پايه و اصلي اقتصاد و جامعه شناسي خلاصه کرد در نتيجه دانشجويي که پايه رياضي قوي داشته باشد، مي تواند در تعدادي از دروس مهم اين رشته مثل امور مالي، اقتصاد و حسابداري موفق گردد و اگر به علوم اجتماعي علاقه مند باشد مي تواند در دروسي مثل جامعه شناسي يا مردم شناسي توفيق يابد. علاوه بر آمادگي در دروس فوق دانشجوي اين رشته بايد به تعاون علاقه مند بوده و روحيه همکاري وهمياري با ديگران را داشته باشد. چون در اين رشته دانشجويان بايد بتوانند ارتباطي نزديک با ديگران ايجاد بکنند.
 موقعيت شغلي در ايران:
فارغ التحصيلان اين گرايش مي توانند در شاخه ها و واحدهاي مختلف وزارتخانه تعاون کار بکنند. همچنين مي توانند در تعاوني هاي شرکتها و وزارتخانه هاي مختلف اعم از تعاوني هاي توليدي، مصرف و مسکن به عنوان مدير و برنامه ريز مشغول به کار شوند. با اين که فارغ التحصيلان اين گرايش مي توانند در بسياري از وزارتخانه ها و شرکتهاي خصوصي و دولتي مفيد باشند اما متاسفانه بازار کار اين گرايش محدود مي باشد چون در جامعه ما به مديريت علمي تعاوني ها اهميت نداده و در کل تعاوني ها حضوري فعال در جامعه ندارند.
دروس تخصصي گرايش تعاون و رفاه اجتماعي:
اصول و انديشه هاي تعاوني، سير تحول تعاوني در ايران و جهان، اصول آموزش و ترويج تعاوني، انواع و کارکرد تعاوني ها، سازماندهي و مديريت در تعاوني ها، زمينه ها و شيوه هاي همياري در جوامع شهري و روستايي، اقتصاد خرد و کلان، حقوق تجارت، حقوق تعاون (تهيه اساسنامه و آئين نامه)، اصول حسابداري، امور مالي تعاوني ها، سمينار مسائل تعاوني، تامين و رفاه اجتماعي، کارورزي

+ نوشته شده در  ساعت   توسط علی  |